Математика в действие

Километър е мерна единица за дължина и тема на урока ни.
Google карти ни помогнаха да изминем 1 км. Така ние вече знаем, че от двора на нашето училище , движейки се в права линия по бул. "Княз Борис", стигайки до спирката на стария порцелан, сме изминали точно 1000м.