Математиката е за всеки

 math4all

 

Проектът е насочен към учениците от шести клас, при които в най-силна степен са констатирани образователни трудности и пропуски в знанията, причинени от пандемията, като най-съществените дефицити са идентифицирани по математика. „Математиката е за всеки“ свързва уроците по математика с реалния живот и помага на учениците да преодолеят стереотипните нагласи, че предметът е откъснат от действителността. Учителите използват активно дигитални инструменти в обучението. Въвеждането на storytelling подхода в часовете по математика премахва бариерата между преподавателя и децата и превръща класната стая в мотивираща среда за учителя и учениците. Родителите могат да сътрудничат на децата си в процеса на ученето по математика, като следят техния индивидуален напредък и ги насърчават и мотивират. Новата училищна политика ще осигурява по-високо качество на образователния продукт.