Моят приятел

от Мартина Иванова-5а клас

mf-1

mf-2

mf-3

mf-4

mf-5

mf-6