ЛЕВСКИ

Левски – нашият герой,
колко смел бил е той!
С мисълта за свобода
повел народа за борба.

Той безсмъртен бил
цяла България обиколил.
тайни комитети създавал,
и народа с вяра уповавал.

Със словото си ясно хората смущавал,
той просто и вълнуващо ги убеждавал.
той беше пратен от съдбата
та спаси народа и страната.

Боряна Бориславова Иванова
ІІІв, ОУ „Васил Левски”, гр. Разград