Държавни образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

 ocenyavane mon

Вижте целия документ (pdf)