НВО - 2021 г.


Дати за провеждане на изпитите от НВО в ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа


Модели на НВО в ІV клас за учебната 2020/2021 година

Български език и литература

Математика


Дати за провеждане на изпитите от НВО в VІІ клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа


Модели на НВО в VІІ клас за учебната 2020/2021 година

Български език и литература

Математика

Чужд език (по желание на ученика)


Информация за прием след завършен VII клас

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейността в училищното образование

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на национални външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и а графици на дейности

Други документи и теми за външно оценяване от предишни години