Общество по интереси:

История и цивилизация - Таня Коцева

Гражданско образование 2 клас - Нели Минкова

Математика 6 клас - Димитър Димитров

Училищно радио - Милена Попова

Съвременни танци - Катя Лапатова

Химия - Петя Христова

Биология и здравно образование - Дияна Райкова

Дейности с билингви - Недялка Неделчева

Информационни технологии 5-7 клас - Анка Кирилова

Футбол - Атанас Голешевски

Волейбол - Здравко Душков

Знам и мога 3-4 клас - Снежанка Иванова

Математика 1-2 клас- Лидия Горчева