2020 09 organizacia na usc.proces

Заповед за достъпът до сградата на ОУ "Васил Левски"

Разпределение на класните стаи

Правила за превключване от присъствено обучение към ОЕСР

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за работа в условията на COVID-19

Организация на учебния ден