2020 pravilnik igrafik za olimpiadi

pdf 16x16 Правила за организиране и провеждане на олимпиади

pdf 16x16 График за провеждане на олимпиади през учебната 2020/2021 година