2021 04 05 priem v 1 klas

Активен линк към Заявление за прием в първи клас - учебна 2021/2022 година

  •  Подаване на заявление от родителя /по образец/ до директора на училището с посочен актуален адрес и приложено копие от удостоверението за раждане на детето - до 31.05.2021 г.

  • Класиране и разпределение на учениците от комисия, назначена със заповед на директора на училището - срок: 01.06. - 04.06.2021 г.

 word 16x16 Заявление за прием в 1 клас за 2020/2021 учебна година

 pdf 16x16 График и критерии 

Активен линк към системата на Община Разград

pdf 16x16 Снимка на района на училището