Проекти и програми

Наименование на проекта/дейността Линк към официалния сайт Начална дата Крайна дата Вид програма
Национална програма "Иновации в действие" https://ischools.mon.bg/ 01.10.2022 01.10.2023 по национална програма на МОН
Национална програма Ученически олимпиади и състезания , Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" https://web.mon.bg/bg/101108 01.10.2022 30.4.2023 по национална програма на МОН
Програма "Училища за пример" https://zaednovchas.bg/model-schools/ 15.9.2022 30.6.2023 друга национална програма
Програма "Нов път в преподаването" https://zaednovchas.bg/schools/ 15.9.2022 30.6.2023 друга национална програма
НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование, дейност "Средства за електронни образователни ресурси и Електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП https://web.mon.bg/bg/101113 15.9.2022 15.9.2023 по национална програма на МОН
НП "Заедно в изкуствата и в спорта" https://web.mon.bg/bg/101131 01.10.2022 30.6.2023 по национална програма на МОН
Схема "Училищен плод" https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/ 20.9.2022 18.5.2023 по национална програма на МОН
Схема "Училищно мляко" https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/ 05.10.2022 28.4.2023 по национална програма на МОН
Проект "Иновативно училище" https://www.ischools.bg/ 15.9.2022 30.6.2023 по национална програма на МОН

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top