2021 06 04 klasirane 1 klas

Входящи номера:


02-114/05.04.2021г.
02-177/21.04.2021г.
02-176/21.04.2021г.
02-223/18.05.2021г.
02-185/22.04.2021г.
02-175/21.04.2021г.
02-188/23.04.2021г.
02-181/21.04.2021г.
02-180/21.04.2021г.
02-190/23.04.2021г.
02-153/13.04.2021г.
02-178/21.04.2021г.
02-187/22.04.2021г.
02-146/12.04.2021г.
02-191/23.04.2021г.
02-192/23.04.2021г.
02-135/05.04.2021г.
02-134/05.04.2021г.
02-110/05.04.2021г.
02-126/05.04.2021г.
02-108/05.04.2021г.
02-125/05.04.2021г.
02-213/05.05.2021г.
02-127/05.04.2021г.
02-133/05.04.2021г.
02-129/05.04.2021г.
02-131/05.04.2021г.
02-144/09.04.2021г.
02-128/05.04.2021г.
02-132/05.04.2021г.
02-141/08.04.2021г.
02-199/26.04.2021г.
02-231/31.05.2021г.
02-164/16.04.2021г.
02-140/07.04.2021г.
02-198/26.04.2021г.
02-160/16.04.2021г.
02-152/13.04.2021г.
02-145/12.04.2021г.
02-161/16.04.2021г.
02-260/26.04.2021г.
02-117/05.04.2021г.
02-137/07.04.2021г.
02-139/07.04.2021г.
02-173/20.04.2021г.
02-151/13.04.2021г.
02-120/05.04.2021г.
02-167/19.04.2021г.
02-138/07.04.2021г.
02-158/16.04.2021г.
02-147/12.04.2021г.
02-124/05.04.2021г.
02-228/28.05.2021г.
02-203/27.04.2021г.
02-189/23.04.2021г.
02-163/16.04.2021г.
02-149/12.04.2021г.
02-204/27.04.2021г.
02-196/23.04.2021г.
02-207/29.04.2021г.
02-123/05.04.2021г.
02-162/16.04.2021г.
02-143/09.04.2021г.
02-150/12.04.2021г.
02-155/14.04.2021г.
02-169/19.04.2021г.
02-165/16.04.2021г.
02-197/23.04.2021г.
02-142/08.04.2021г.
02-148/12.04.2021г.
02-230/31.05.2021г.
02-109/05.04.2021г.
02-113/05.04.2021г.
02-111/05.04.2021г.
02-214/11.05.2021г.
02-121/05.04.2021г.
02-115/05.04.2021г.
02-116/05.04.2021г.
02-179/21.04.2021г.
02-182/21.04.2021г.
02-186/22.04.2021г.
02-224/18.05.2021г.
02-112/05.04.2021г.
02-130/05.04.2021г.
02-212/05.05.2021г.
02-156/14.04.2021г.
02-194/23.04.2021г.
02-157/15.04.2021г.
02-195/23.04.2021г.
02-193/23.04.2021г.
02-166/16.04.2021г.
02-154/14.04.2021г.
02-206/28.04.2021г.
02- 136/07.04.2021г.
02-168/19.04.2021г.

Пояснение: С оглед защитата на личните данни на децата, класирането се обявява с входящите номера на заявленията от родителите/настойниците, класирани по реда, регламентиран в чл.43 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и при съблюдаване на водещия критерий – близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.