Графици за 2-ри срок на уч. 2014/2015 г.

 

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ - ВТОРИ СРОК; УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 ЧАС НА КЛАСА - ВТОРИ СРОК; УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧФВС ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 ГРАФИК – ПРИЕМЕН ДЕН ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ - ВТОРИ СРОК; УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - ВТОРИ СРОК

  ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА - ВТОРИ СРОК

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА, НАЧАЛЕН ЕТАП

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП