Национално външно оценяване 2014-2015

pdf 16x16 Заповед № РД 09-1361 / 29. 08. 2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 год.