Приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

priem-2015

pdf 16x16 Заповед № РД 09-1363 / 29. 08. 2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година.