ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИКД ПРЕЗ 2015-2016 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКД

брой часове

клас

паралелка

учител

време и час на провеждане

място

1

Школа „Гражд. образование“

1

Е. Иванова

понеделник 12-12,35

5

2

Клуб „Танци“

2

Е. Портянова

сряда, 11,50-13,00

малък салон

3

Школа „Гражд.образование“

1

С.Маринова

понеделник 12-12,35

7

4

Секция “Лека атлетика“

2

1сб.

Кр. Цонев

вторник , 12-13,10

малък физк. салон

5

Школа „Математика“

2

1кл.сб.

Ст. Неделчева

събота , 10-11,10;четв.11,10-11,50

6

Мажоретен състав

2

Е. Портянова

четвъртък,12-13,10

малък салон

7

Клуб “Йога за деца“

1

Кр. Кирова

четвъртък, 12,20-12,55

5

8

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

С. Димитрова

петък 12-12,35

10

9

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Е. Иванова

петък 12-12,35

5

10

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

С.Иванова

петък 12-12,35

8

11

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Іг

С. Маринова

сряда, 12-12,35

7

12

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

І д

Д. Атанасова

вторник 12-12,35

6

13

Школа по предприемачество

1

Т. Василева

петък, 16,40-17,15

11

14

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Т. Василева

четвъртък 17,25-18,00

11

15

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Кр. Кирова

петък, 16,40-17,15

9

16

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

 2в

М. Козовска

петък, 16,40-17,50

8

17

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Н. Петрова

петък, 16,40-17,50

6

18

Секция „Тенис“

2

2 -3

С. Стоянов

сряда 16,00-17,30

корт/сп.зала

19

Школа по информ. технологии

1

В. Николов

четвъртък, 16,45 -17,15

КК

20

Секция „Лека атлетика“

2

Кр. Цонев

сряда 12,30-13,10

мал.физк. салон

21

Клуб „Танци“

2

Е. Портянова

петък 11,45-12,25

м. зала

22

Спорт - лека атлетика

1

2в, 2г

Кр. Цонев

сряда , 12,30-13,15

мал.физк. салон

23

Мажоретен състав

2

Е. Портянова

понеделник, 11,45-12,35

малка зала

24

Клуб „Танци“

2

Е. Портянова

понеделник, 16,40-17,05

малка зала

25

Клуб „Йога за деца“

2

Кр. Кирова

сряда, 16,40-17,15

танцова зала

26

Школа „ Математика“

2

2 кл.

Л. Горчева

събота , 9,30-10,40

3

27

Детска театр. студия

2

В. Георгиева

вторник/четв.;12,20-13,00

5

28

Школа „Математика“

2

В. Георгиева

понед./четвъртък; 17-17,40

5

29

Школа  „Математика“

2

3 кл. сб.

Л. Горчева

петък 12,15-13,25; четвъртък 11-11,40

10/3

30

Школа „Работа с деца билингви“

2

3б-10ч.

Л. Горчева

понеделник –петък;10,40-12,00

18

31

Школа „Гражд. образование“

2

Н. Минкова

понеделник/петък; 17,40-18,20

7

32

Школа „Предприемачество“

1

А.Черникова

вторник 12,20-13,00

11

33

Секция „Лека атлетика“

2

3 сб.

Кр. Цонев

вторник, сряда – 13-13,40

мал.физк. салон

34

Школа „Знам и мога“

2

Н. Минкова

понед./сряда 17,40-18,20

7

35

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

В. Георгиева

сряда 17,30-18,10

5

36

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Л. Горчева

ІІ срок, 13,30-14,50

-

37

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

 3в

Н. Минкова

четвъртък 17,40-18,20

7

38

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

А.Черникова

ІІ срок сряда 13-13,40

11

39

Школа „Работа с деца билингви“

3

Н. Неделчева

вторник -13-13,35; сряда 12,20-13, петък 12,20- 13,00

игротека 2

40

Детска театр.студия

2

Кр. Данаилова

вторник, четвъртък – 13-13,40

малък салон

41

Школа „Знам и мога“

1

4

Н. Цонева

петък 12,20-13,00

3

42

Школа  „Математика“

2

4

Ст. Неделчева

събота 11,30 – 12,50

43

Екоклуб

2

2-4

Ст. Неделчева

събота 13,15 –14,35

44

Секция „Лека атлетика“

2

4 а-б

Кр. Цонев

сряда 13,30-14,50

мал.физк. салон

45

Секция „Лека атлетика“

2

4 в- г

Кр. Цонев

петък 13,30-14,50

мал.физк. салон

46

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Н. Неделчева

ІІ срок; петък

-

47

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

 4б

Кр. Данаилова

ІІ срок; петък

-

48

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Нели Цонева

ІІ срок; петък

-

49

Клуб „Ние обичаме и се грижим за животните ”

11

Св. Янкова

ІІ срок; петък

-

50

Мажоретен състав

2

Е. Портянова

понеделник 13,00-14,20

малък салон

51

Концертна група

2

сб.

Е. Портянова

Понеделник,18-19,30

ОКЦ

52

Школа  „Математика“

2

 5

Д. Димитров

събота 11-1,20

14

53

Секция „Тенис“

1

4-5

С. Стоянов

вторник , 14,15-15,00

корт/сп. зала

54

Секция „Тенис“

1

6-7

С. Стоянов

понеделник, 9,30-10,50

корт/сп. зала

55

Школа по информ. технологии

3

5-7

В. Николов

понеделник 11,50-13,30

КК

56

Клуб“ Роботика“

2

сб.

В. Николов

петък; 10,40-13,00

КК

57

Школа „Географ. и икономика“

30

5 -7

А.  Раднева

5кл.вторник 13-13,40; 

6кл.сряда  и 7кл.-петък 18-19,10

11

58

Школа  „Математика“

2

 7

Г. Панайотова

понеделник 11,40-13,10

игротека 1

59

Клуб „Туризъм „

2

5-7

Т. Станева

пон10-10,45/съб.9,30-12/пет.16-16,40

парк/екск./парк

60

Секция „Футбол“

4

4 сб

Росен Иванов

понеделик- 19-20,20; събота 15-16,30

спортна зала

61

Клуб „Танци“

2

 5 в

Е. Портянова

петък,18-19,30

ОКЦ

62

Секция „Лека атлетика

1

5 - 7сб.

Кр. Цонев

вторник, 9,40-10,00

спорт. зала

63

Школа „История“

2

5-7

Т.  Коцева

сряда 18,30-19,10;петък12,40-13,20

16

64

Школа „Гражд. Образование“

2

5-7

Т.  Коцева

вторник 12-13,30

16

65

Школа „Англ.език“

2

4-6

Цв. Пенчева

събота, 9-10.30

13

66

Секция „Волейбол“

2

6-7

А.Голешевски

четвъртък, 18,30-19,30

физк.салон

67

Секция „Волейбол“

2

4-5

З. Душков

четвъртък, 13,30-14,50

физк.салон

68

Секция“Футбол“

2

6

А. Голешевски

петък, 18,30-19,30

сп.зала

69

Секция „Плуване“

45

3

З. Душков

16.06.-30.06.2016г.; 9-12,00

басейн „Мимоза”

70

Секция „Плуване“

45

4

А.Голешевски

16.06.-30.06.2016г.; 9-12,00

басейн „Мимоза”

71

Школа „Предприемачество“

1

А. Кирилова

сряда 18,30-19,10

13

Забележка: Часовете на групите по Спорт – тенис,

при С. Стоянов ще се провеждат само през м. Х, ХІ, ­­­­ІІІ, ІV, V