Графици - първи срок за учебната 2021-2022 г.

 

pdf 16x16 График на факултативни учебни часове

pdf 16x16 График на извънкласните дейности

pdf 16x16 График на родителските срещи

pdf 16x16 График на консултациите по учебни предмети с учениците

pdf 16x16 График – приемен ден за среща с родителите

pdf 16x16 График - спортни дейности

excel 16 Контролни и класни