Олимпиади и национални състезания

pdf 16x16  График за провеждане на олимпиадите през учебната 2022/2023 г.

pdf 16x16  Заповед РД09-4059/30.08.2022

pdf 16x16  Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2022/2023 г.учебната 2022/2023 г.