Промяна в графика на класните и на контролните работи

през І учебен срок на 2016 - 2017 учебна година

new grafik 2016

Вижте документта в pdf.