Дейност на екоклуб "ШРЕК" в часовете по предприемачество