школа

преподавател

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - І КЛАС

ЛИДИЯ ГОРЧЕВА

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - ІІ КЛАС

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - ІІІ КЛАС

ЦЕНКА ВАСИЛЕВА

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - ІV КЛАС

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - V КЛАС

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА

ШКОЛА МАТЕМАТИКА - VІ КЛАС

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

РАБОТА С ДЕЦА БИЛИНГВИ - І "Б" КЛАС

ЛИДИЯ ГОРЧЕВА

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - ІІІ "Б" КЛАС

ЕЛКА КОЛЕВА

ШКОЛА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ІV "А" КЛАС

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА

ШКОЛА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - І "Г" КЛАС

АНЖЕЛИНА ЧЕРНИКОВА-ДИМИТРОВА

ШКОЛА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - V "Г" КЛАС

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА

ШКОЛА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - VІ "А" КЛАС

АЛБЕНА КИРИЛОВА

ШКОЛА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - V-VІ КЛАС

ТАНЯ ДИМИТРОВА

ШКОЛА БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - VІІ КЛАС

ДИЯНА РАЙКОВА

ШКОЛА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - VІ КЛАС

ДИЯНА РАЙКОВА

ШКОЛА ХИМИЯ И ФИЗИКА

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА

ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ - VІІ КЛАС

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА

ШКОЛА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - V-VІ КЛАС

АНТОАНЕТА РАДНЕВА

ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ІV-VІІ КЛАС

ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ

ШКОЛА ФОТОГРОФИЯ - VІ - VІІ КЛАС

ЮЛИЯ ИВАНОВА

ЕКОКЛУБ - ІІІ КЛАС

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА

ЕКОКЛУБ - V-VІІ КЛАС

АЛБЕНА КИРИЛОВА

ЕКОКЛУБ - V-VІІ КЛАС

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА

ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ - І КЛАС

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ - І "А" КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ - ІІ КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ -V КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

ТАНЦИ - І "В" КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

ТАНЦИ - І "Г" КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

ТАНЦИ - ІІ КЛАС - СБОРНА ГРУПА

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

ТАНЦИ - ІІІ "В" КЛАС

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

КОНЦЕРТНА ГРУПА ТАНЦИ

ЕКАТЕРИНА ПОРТЯНОВА

РАБОТА С ДЕЦА БИЛИНГВИ - ІІ КЛАС

НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА

СЕКЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА - ІІ КЛАС

КРАСЕН ЦОНЕВ

СЕКЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА - ІІІ КЛАС

КРАСЕН ЦОНЕВ

СЕКЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА - ІV КЛАС

КРАСЕН ЦОНЕВ

СЕКЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА - V - VІІ КЛАС

КРАСЕН ЦОНЕВ

СЕКЦИЯ ТЕНИС НА КОРТ - І КЛАС

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ

СЕКЦИЯ ТЕНИС НА КОРТ - ІІ КЛАС

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ

СЕКЦИЯ ТЕНИС НА КОРТ - ІV - V КЛАС

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ

СЕКЦИЯ ТЕНИС НА КОРТ - VІ - VІІ КЛАС

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ

СЕКЦИЯ ФУТБОЛ - ІV КЛАС

АТАНАС ГОЛЕШЕВСКИ

СЕКЦИЯ ФУТБОЛ - VІ КЛАС

АТАНАС ГОЛЕШЕВСКИ

СЕКЦИЯ ВОЛЕЙБОЛ - V КЛАС

ЗДРАВКО ДУШКОВ

СЕКЦИЯ ВОЛЕЙБОЛ - VІ КЛАС

АТАНАС ГОЛЕШЕВСКИ

СЕКЦИЯ ПЛУВАНЕ - ІІІ КЛАС

ЗДРАВКО ДУШКОВ

СЕКЦИЯ ПЛУВАНЕ - ІV КЛАС

АТАНАС ГОЛЕШЕВСКИ

СЕКЦИЯ ТУРИЗЪМ

ТАТЯНА СТАНЕВА

СЕКЦИЯ ШАХ

РОСЕН РУСЕВ

СЕКЦИЯ ФУТБОЛ - ІІ - ІІІ КЛАС

РОСЕН ИВАНОВ

РЕЛИГИЯ - Vа КЛАС

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА