Школа по роботика

75 деца от ОУ Васил Левски - Разград участват в най-новия проект на училището. Той е част от програмата "Роботика за България".

Двама педагози, Венелин Николов учител по информационни технологии  и Цветанка Пенчева учител  по английски език, са обучени за ментори.

robotika 2016

Ученици от 4 до 7 клас са включени в школата по роботика, които са разделени в 4 отбора.

Целта е учениците да се научат да работят в екип. Те ще се обучават в продължение на 6 месеца, като на всеки 30 дни ще бъдат изпитвани онлайн до какво ниво са достигнали. Учениците  ще трябва да обясняват всеки етап от свършената работа, като догодина това ще става на английски език. Задачите пред всички отбори, участващи в този проект, са абсолютно еднакви. Те са получили комплект "Lego" с програмируем модул "Mindstorm educations 45544" и състезателно поле, което само дооборудват, също с предварителни указания, са идентични условията при всички отбори. Целта е да се програмира робот, който да изпълнява мисии, свързани с опазването на околната среда – по състезателното поле той изхвърля разделно отпадъци.

Екип "Qwerty" днес представи първите стъпки на своя робот Robcho. Той вече знае как да се придвижва по зададена черна линия. До месец май 2016 г. трябва да е опознал цялото трасе и да изхвърля боклука за 2 минути. Тогава е националното състезание, на което ще бъде определен националния отбор на България, който ще представя страната на световната "LEGO League" в Германия.

Програмата "Роботика за България" се организира в страната по идея на "Работилница за граждански инициативи и с финансовата подкрепа на SAP Labs България.