Мерки и правила за провеждане на обучение в условията на COVID-19

pdf 16x16Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия

pdf 16x16Инструктаж за учители

pdf 16x16Инструктаж за ученици

pdf 16x16Мерки и правила

pdf 16x16Приложения към мерки и правила

pdf 16x16Схема за оповестяване