НВО - 2022 г.


Дати за провеждане на изпитите от НВО в VІІ клас

Учебен предмет Дата Начало на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г 10,00 часа
Математика 16 юни 2022 г. 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г. 10,00 часа