ПРОТОКОЛ

за резултатите на участниците  в Общински кръг на Олимпиада по „Биология и здравно образование“  – 29. 01. 2016 година

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

Божидара

Светославова

Цонева

54.2

2.

Ведат

Ахмедов

Алтаев

44.4

3.

Любомир

 

Йорданов

44.4

4.

Траяна

Недялкова

Късова

33.3

5.

Дебора

Ивелинова

Белчева

52.9

6.

Инна

Пенкова

Тодорова

58.6

7.

Цветан

Деянов

Коларов

71.2

8.

Михаил

Мирославов

Петров

76.3

9.

Наталия

Мартинова

Нешева

62.7

10.

Октай

Талят

Чолак

74.4

11.

Тихомир

Станиславов

Христов

29.3

12.

Ангел

Атанасов

Станчев

31.4

13.

Искрен

Ивайлов

Борисов

53.5

14.

Стилияна

Атанасова

Димитрова

57.8

15.

Хюлея

Ахмедова

Мехмедова

37.9

16.

Ева

Цветелинова

Цветкова

63.5

17.

Андрея

Ивова

Начева

58.2

18.

Мерлин

Джеватова

Тургаева

47.1

19.

Диляра

Хюсеинова

Фадлиева

33.1

20.

Нихал

Сунай

Неджмидин

75.2

21.

Мартина

Тодорова

Великова

68.0

Класирани ученици

 за Областен кръг на Олимпиада по „Биология и здравно образование“ 

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

Михаил

Мирославов

Петров

76.3

2.

Нихал

Сунай

Неджмедин

75.2

3.

Октай

Талят

Чолак

74.4

4.

Цветан

Деянов

Коларов

71.2