ПРОТОКОЛ

за резултатите на участниците  в Общински кръг

на Олимпиада по Български език и литература – 16. 01. 2016 година

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

ДЕНИСЛАВА

ЙОРДАНОВА

ГЕОРГИЕВА

5-А

27

2.

ЕРИКА

ТИМУР

ХАДЖИЕВА

5-Б

28

3.

ИВАЙЛА

ИВАНОВА

СТОЯНОВА

5-Б

27

4.

ДАНАЯ

СВЕТОСЛАВОВА

КРАСИМИРОВА

5-А

28

5.

ОЛГА

НИКОЛАЕВА

АЛЕКСАНДРОВА

5-А

27

6.

ХРИСТИЯН

СИМЕОНОВ

КАРЧЕВ

5-А

27

7.

ДИМИТЪР

МИЛЕНОВ

МАРИНОВ

5-Б

27

8.

АЛЕКСАНДРА

ДРАГОМИРОВА

ДРАГАНОВА

5-В

28

9.

АЛМИНА

АЙДЪНОВА

БАСРИЕВА

5-А

27

10.

АННА- МАРИЯ

АТАНАСОВА

АТАНАСОВА

5-В

28

11.

БЕЛОСЛАВА

ВЪРБАНОВА

ПЕТКОВА

5-Б

29

12.

ИВАН

СВЕТЛОМИРОВ

СТЕФАНОВ

5-Б

28

13.

ВИКТОРИЯ

СТОЯНОВА

КОСТАДИНОВА

5-Д

27

14.

НЕВЕНА

ДОНЕВА

ДОЧЕВА

5-Г

27

15.

ЕЛИ

ИВАЙЛОВА

КОВАЧКА

5-Г

27

16.

ЕЛИНА

СТОЯНОВА

САШЕВА

5-В

28

17.

КРИСТИЯНА

РАДОСЛАВОВА

КИРАНСКА

5-В

27

18.

МЕРТ

НЕРГИНОВ

ХАМДИЕВ

5-Г

27

19.

НИКОЛЕТА

ИВАЙЛОВА

ТОДОРОВА

5-Д

27

20.

ХЮЛИЯ

ИЛХАН

ШАКИР

5-Д

24

21.

ХРИСТО

МАРИНОВ

МАРИНОВ

5-В

20

22.

ДОРОТЕЯ

МИЛЕНОВА

ГЕОРГИЕВА

5-В

25

23.

КАЛИНА

КИРИЛОВА

ЙОРДАНОВА

5-В

25

24.

ТЕРЕЗА

СТОЯНОВА

СТОЯНОВА

5-Д

26

25.

ФАТИМА

МЕХМЕД

АЛЯ

5-В

24

26.

ДЕНИЦА

ТОДОРОВА

ПОПОВА

5-Д

24

27

СИМЕОН

ИВАНОВ

БОРИСОВ

5-А

23

28

ТУЛГА

ТУНЧАЙ

БАЙЗИД

5-Б

24

29

ЕРАЙ

АДЕМ

МЕХМЕД

5-Б

24

30

ЕЛИЦА

ЕВГЕНИЕВА

ЕНЧЕВА

5-В

25

31

ТЕРЕЗА

СТОЯНОВА

СТОЯНОВА

5-Д

26

32

ОНУР

ЗИХНИ

САИД

5-Б

17

ПРОТОКОЛ

за резултатите на класираните ученици за Областен кръг

на Олимпиада по Български език и литература  – 21.02. 2016 година

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

БЕЛОСЛАВА

ВЪРБАНОВА

ПЕТКОВА

5-Б

29

2.

ДАНАЯ

СВЕТОСЛАВОВА

КРАСИМИРОВА

5-А

28

3.

ЕРИКА

ТИМУР

ХАДЖИЕВА

5-Б

28

4.

ИВАЙЛА

ИВАНОВА

СТОЯНОВА

5-Б

27

5.

ОЛГА

НИКОЛАЕВА

АЛЕКСАНДРОВА

5-А

27

6.

ХРИСТИЯН

СИМЕОНОВ

КАРЧЕВ

5-А

27

7.

ДИМИТЪР

МИЛЕНОВ

МАРИНОВ

5-Б

27

8.

АЛЕКСАНДРА

ДРАГОМИРОВА

ДРАГАНОВА

5-В

28

9.

АЛМИНА

АЙДЪНОВА

БАСРИЕВА

5-А

27

10.

АННА- МАРИЯ

АТАНАСОВА

АТАНАСОВА

5-В

28

11.

ДЕНИСЛАВА

ЙОРДАНОВА

ГЕОРГИЕВА

5-А

27

12.

ИВАН

СВЕТЛОМИРОВ

СТЕФАНОВ

5-Б

28

13.

ВИКТОРИЯ

СТОЯНОВА

КОСТАДИНОВА

5-Д

27

14.

НЕВЕНА

ДОНЕВА

ДОЧЕВА

5-Г

27

15.

ЕЛИ

ИВАЙЛОВА

КОВАЧКА

5-Г

27

16.

ЕЛИНА

СТОЯНОВА

САШЕВА

5-В

28

17.

КРИСТИЯНА

РАДОСЛАВОВА

КИРАНСКА

5-В

27

18

МЕРТ

НЕРГИНОВ

ХАМДИЕВ

5-Г

27

19

НИКОЛЕТА

ИВАЙЛОВА

ТОДОРОВА

5-Д

27