Резултати на участниците 

в Общински кръг на Олимпиада по Физика и астрономия  – 16. 01. 2016 година

име

презиме

фамилия

точки

1.

ИСКРЕН

ИВАЙЛОВ

БОРИСОВ

18,5

2.

КАЛОЯН

КАМЕНОВ

АНДРЕЕВ

18

3.

МАРТИНА

ТОДОРОВА

ВЕЛИКОВА

27

4.

ПЕТЪР

АНТОНОВ

ТОНЕВ

29

5.

СТАНИСЛАВ

МИЛЕНОВ

СТЕФАНОВ

23

6.

БОГДАН

ПЛАМЕНОВ

КОЛЕВ

30

7.

ТЕОДОРА

ИВАНОВА

ТОДОРОВА

25

8.

КРИСТИНА

МАРЧЕВА

ЙОРДАНОВА

18

9.

МОНИКА

ВЛАДИМИРОВА

ДАЦОВА

29

10.

СТАНИЛ

ГАНЧЕВ

ПЕТРОВ

14

11.

ДЕБОРА

ИВЕЛИНОВА

БЕЛЧЕВА

29

12.

ИННА

ПЕНКОВА

ТОДОРОВА

19

13.

ЦВЕТАН

ДЕЯНОВ

КОЛАРОВ

25

14.

НАТАЛИЯ

МАРТИНОВА

НЕШЕВА

29

15.

ТЕОДОРА

СВИЛЕНОВА

СТАЙКОВА

25

16.

ВАЛЕНТИН

ПЛАМЕНОВ

ЦОНЕВ

28

17.

ПАВЛИНА

СОТИРОВА

ХРИСТОВА

29

18.

ИНА

ИВАЙЛОВА

ВЪЗЕЛОВА

29

19.

ТЕОДОРА

ЦВЕТОМИРОВА

ЦОНЕВА

27

20.

БОЖИДАРА

СВЕТОСЛАВОВА

ЦОНЕВА

17

Класирани ученици 

за Областен кръг на Олимпиада по Физика и астрономия  – 14.01.2016 година

име

презиме

фамилия

точки

1.

МАРТИНА

ТОДОРОВА

 ВЕЛИКОВА

27

2.

ПЕТЪР

АНТОНОВ

ТОНЕВ

29

3.

СТАНИСЛАВ 

МИЛЕНОВ

СТЕФАНОВ

23

4.

БОГДАН 

ПЛАМЕНОВ

КОЛЕВ

30

5.

ТЕОДОРА

ИВАНОВА

ТОДОРОВА

25

6.

МАРТИНА

ТОДОРОВА

 ВЕЛИКОВА

27

7.

ПЕТЪР

АНТОНОВ

ТОНЕВ

29

8.

ДЕБОРА

ИВЕЛИНОВА

БЕЛЧЕВА

29

9.

ЦВЕТАН

ДЕЯНОВ

КОЛАРОВ

25

10.

НАТАЛИЯ

МАРТИНОВА

НЕШЕВА

29

11.

ВАЛЕНТИН

ПЛАМЕНОВ

ЦОНЕВ

28

12.

ТЕОДОРА

СВИЛЕНОВА

СТАЙКОВА

25

13.

МОНИКА

ВЛАДИМИРОВА

ДАЦОВА

29