ПРОТОКОЛ

за резултатите на участниците  в Общински кръг на Олимпиада по География и икономика  – 08. 01. 2016 година

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

Кристияна

Радославова

Киранска

5

97

2.

Хюлия

Илхан

Шакир

5

95

3.

Белослава

Върбанова

Петкова

5

94

4.

Траяна

Мартинова

Куманова

5

90

5.

Ели

Ивайлова

Ковачка

5

90

6.

Магделина

Димитрова

Александрова

5

89

7.

Тереза

Стоянова

Стоянова

5

87

8.

Фатима

Мехмед

Аля

5

80

9.

Доротея

Миленова

Георгиева

5

80

10.

Суна

Шенол

Али

5

73

11.

Мартин

Юлианов

Десков

5

69

12.

Христо

Маринов

Маринов

5

61

13.

Любомир

Кирилов

Драганов

5

59

14.

Ивета

Станимирова

Вълчева

5

50

15.

Рая

Чавдарова

Петкова

6

92

16.

Александра

Любомирова

Любомирова

6

90

17.

Преслава

Чавдарова

Петкова

6

87

18.

Юлиян

Мирославов

Минчев

6

86.5

19.

Валентин

Петров

Начев

6

79

20.

Александър

Пламенов

Десков

6

78

21.

Смилян

Павлов

Панов

6

72.5

22.

Дилек

Гюнер

Исмет

6

63

23.

Дебора

Ивелинова

Белчева

7

91.5

24.

Андреа

Ивова

Начева

7

90.5

25.

Михаил

Мирославов

Петров

7

90

26.

Стилияна

Атанасова

Димитрова

7

86

27.

Гергана

Петрова

Стоянова

7

85

28.

Ина

Ивайлова

Възелова

7

83

29.

Кристина

Марчева

Йорданова

7

82.5

30.

Нихал

Сунай

Неджмеди

7

82.5

31.

Наталия

Мартинова

Нешева

7

81.5

32.

Павлина

Сотирова

Христова

7

81

33.

Божидара

Светославова

Цонева

7

75

34.

Любомир

Юлиянов

Йорданов

7

74

35.

Мартина

Тодорова

Великова

7

64

36.

Боян

Веселинов

Керемедчиев

7

49

ПРОТОКОЛ

за резултатите на класираните ученици  за Областен кръг на Олимпиада по География и икономика  – 05. 02. 2016 година

име

презиме

фамилия

клас

точки

1.

Кристияна

Радославова

Киранска

5

97

2.

Хюлия

Илхан

Шакир

5

95

3.

Белослава

Върбанова

Петкова

5

94

4.

Траяна

Мартинова

Куманова

5

90

5.

Ели

Ивайлова

Ковачка

5

90

6.

Магделина

Димитрова

Александрова

5

89

7.

Тереза

Стоянова

Стоянова

5

87

8.

Фатима

Мехмед

Аля

5

80

9.

Доротея

Миленова

Георгиева

5

80

10.

Суна

Шенол

Али

5

73

11.

Рая

Чавдарова

Петкова

6

92

12.

Александра

Любомирова

Любомирова

6

90

13.

Преслава

Чавдарова

Петкова

6

87

14.

Юлиян

Мирославов

Минчев

6

86.5

15.

Валентин

Петров

Начев

6

79

16.

Александър

Пламенов

Десков

6

78

17.

Смилян

Павлов

Панов

6

72.5

18.

Дебора

Ивелинова

Белчева

7

91.5

19.

Андреа

Ивова

Начева

7

90.5

20.

Михаил

Мирославов

Петров

7

90

21.

Стилияна

Атанасова

Димитрова

7

86

22.

Гергана

Петрова

Стоянова

7

85

23.

Ина

Ивайлова

Възелова

7

83

24.

Кристина

Марчева

Йорданова

7

82.5

25.

Нихал

Сунай

Неджмеди

7

82.5

26.

Наталия

Мартинова

Нешева

7

81.5

27.

Павлина

Сотирова

Христова

7

81

28.

Божидара

Светославова

Цонева

7

75

29.

Любомир

Юлиянов

Йорданов

7

74