ПРОТОКОЛ

за резултатите на участниците  в Общински кръг на

Олимпиада по История и цивилизация  – 15.01.2016 година

Име, презиме, фамилия

Клас

Брой точки

1.

Любомир  Кирилов  Драганов            

69

2.

Васил  Тонев  Калчев

71

3.

Роман  Тонев  Калчев

67

4.

Мерт  Нергинов  Хамдиев                    

82

5.

Пресиян  Василев  Василев                

72

6.

Ели  Ивайлова  Ковачка                       

90

7.

Тереза  Стоянова Стоянова                

83

8.

Хюлия  Илхан  Шакир                          

84

9.

Николета  Ивайлова  Тодорова         

85

10.

Виктория  Стоянова  Костадинова    

60

11.

Ния  Йорданова  Стефанова             

64

12.

Даниел                 Йесков              

75

13.

Белослава  Върбанова  Петкова      

91

14.

Димитър  Миленов  Маринов          

60

15.

Кристияна  Радославова  Киранска 

87

16.

Фатима  Мехмед  Али                         

87

17.

Елина  Стоянова  Сашева                   

78

18.

Анна-Мария  Атанасова  Атанасова 

80

19.

Доротея  Миленова  Георгиева       

79

20.

 Александра  Любомирова  Любомирова         

95

21.

Гергана  Стефанова  Стоянова                              

75

22.

Юлиян Мирославов Минчев

92

23.

Божидар Драганов Стефанов

83

24.

Дилек Гюнер Исмет

76

25.

Александър Пламенов Десков

75

26.

Тугай Левентов Ахмедов

70

27.

Михаил Мирославов Петров            

91

28.

Любомир Юлиянов Йорданов

89

29.

Октай Талят Чолак

85

30.

Валентин Пламенов Цонев

85

31.

Гергана Петрова Стоянова

78

32.

Моника Владимирова Дацова

81

33.

Наталия Мартинова Нешева

77

34.

Цветан Деянов Коларов

76

35.

Кристина Марчева Йорданова

76

36.

Инна Пенкова Тодорова

76

37.

Амир Али Илияз

73

38.

Калоян Каменов Андреев

72

39.

Нихал Сунай Неджмидин

69

40.

Мартина Тодорова Великова

68

41.

Никола Русев Барлев

64

ПРОТОКОЛ

за резултатите на класираните ученици  за Областен кръг на

Олимпиада по История и цивилизация – 20.02.2016 г. 

Име, презиме, фамилия

Клас

Брой точки

1.

Белослава  Върбанова  Петкова      

91

2.

Ели  Ивайлова  Ковачка                       

90

3.

Кристияна  Радославова  Киранска 

87

4.

Фатима  Мехмед  Али                         

87

5.

Николета  Ивайлова  Тодорова         

85

6.

Хюлия  Илхан  Шакир                          

84

7.

Тереза  Стоянова Стоянова    

83

8.

Мерт  Нергинов  Хамдиев                                 

82

9.

Анна-Мария  Атанасова  Атанасова 

80

10.

Доротея  Миленова  Георгиева       

79

11.

Елина  Стоянова  Сашева                   

78

12.

Даниел                   Йесков              

75

13.

Александра  Любомирова  Любомирова         

95

14.

Юлиян Мирославов Минчев                    

92

15.

Божидар Драганов Стефанов

83

16.

Дилек Гюнер Исмет

76

17.

Гергана  Стефанова  Стоянова                              

75

18.

Александър Пламенов Десков

75

19.

Михаил Мирославов Петров            

91

20.

Любомир Юлиянов Йорданов

89

21.

Октай Талят Чолак

85

22.

Валентин Пламенов Цонев

85

23.

Моника Владимирова Дацова

81

24.

Гергана Петрова Стоянова

78

25.

Наталия Мартинова Нешева

77

26.

Цветан Деянов Коларов

76

27.

Кристина Марчева Йорданова

76

28.

Инна Пенкова Тодорова

76