Резултати от областните кръгове на олимпиадите

Олимпиада по история на цивилизацията - pdf.

Национално състезание Музикална игра "Ключът на музиката" - pdf.

Олимпиада по български език и литература - pdf.

Олимпиада по биология и здравно образование - pdf.

Олимпиада по физика - pdf.

Олимпиада по география и икономика (5, 6 клас)- pdf.

Олимпиада по география и икономика (7 - 12 клас) - pdf.

Олимпиада по химия и опазване на околната среда - pdf.

Олимпиада по информационни технологии - pdf.

Национална олимпиада "Знам и мога" - pdf.

Техническо чертане - pdf.

Класиране - финал - Проекти ММ - pdf.