НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати на учениците от  ІV клас

име, презиме, презиме

точки

1

Ерика Тимур Хаджиева

78,0

2

Невена Донева Дочева

78,0

3

Ивайла Иванова Стоянова

77,0

4

Елия Христова Георгиева

75,0

5

Васил Тонев Калчев

75,0

6

Йордан Пламенов Русанов

74,0

7

Роман Тонев Калчев

74,0

8

Мерт Нергинов Хамдиев

60,0

9

Ивета Ивайлова Стефанова

58,0

10

Симона Димитрова Драгозова

54,0

11

Николета Ивайлова Тодорова

52,0

12

Тереза Стоянова Стоянова

46,0

13

Християн Цанков Симеонов

39,0

Класирани ученици от ІV клас за областния кръг на състезанието

име, презиме, презиме

точки

1

Ерика Тимур Хаджиева

78,0

2

Невена Донева Дочева

78,0

3

Ивайла Иванова Стоянова

77,0

4

Елия Христова Георгиева

75,0

5

Васил Тонев Калчев

75,0

6

Йордан Пламенов Русанов

74,0

7

Роман Тонев Калчев

74,0

Резултати на учениците от V клас 

име, презиме, фамилия

точки

1

Смилян Павлов Панов

90,0

2

Ипек  Ерйълмаз

90,0

3

Християна Стефанова Наковска

90,0

4

Бояна Миленова Кирова

80,0

5

Цветомир Светославов Стоянов

78,0

6

Лора Теодорова Ролева

75,0

7

Симона Росенова Андреева

75,0

8

Доньо Донев Дочев

74,0

9

Юлиян Мирославов Минчев

74,0

10

Ася Росенова Андреева

73,0

11

Мелин Мустафа Назъм

73,0

12

Александър Пламенов Десков

68,0

13

Джансел Фахриджан Сабри

65,0

14

Мелиса Севгин Рамадан

62,0

15

Тугай Левентов Ахмедов

61,0

16

Кристина Маринова Керчева

58,0

17

Преслава Чавдарова Петкова

58,0

18

Джем Стефанов Енчев

57,0

19

Славея Пламенова Стефанова

56,0

20

Божидар Христов Христов

56,0

21

Борислав Цветалинов Николов 

56,0

22

Рая Чавдарова Петкова

51,0

23

Натаниел Коцев Костов

50,0

24

Симар Емилов Свиленов 

39,0

25

Хасан Ахмед Хасан

39,0

26

Ахмед Раимов Ахмедов

38,0

Класирани ученици от V клас за областния кръг на състезанието

име, презиме, фамилия

точки

1

Смилян Павлов Панов

90,0

2

Ипек  Ерйълмаз

90,0

3

Християна Стефанова Наковска

90,0

4

Бояна Миленова Кирова

80,0

5

Цветомир Светославов Стоянов

78,0

6

Лора Теодорова Ролева

75,0

7

Симона Росенова Андреева

75,0

8

Доньо Донев Дочев

74,0

9

Юлиян Мирославов Минчев

74,0

10

Ася Росенова Андреева

73,0

11

Мелин Мустафа Назъм

73,0

Резултати на учениците от V клас 

име, презиме, фамилия

точки

1

Смилян Павлов Панов

90,0

2

Ипек  Ерйълмаз

90,0

3

Християна Стефанова Наковска

90,0

4

Бояна Миленова Кирова

80,0

5

Цветомир Светославов Стоянов

78,0

6

Лора Теодорова Ролева

75,0

7

Симона Росенова Андреева

75,0

8

Доньо Донев Дочев

74,0

9

Юлиян Мирославов Минчев

74,0

10

Ася Росенова Андреева

73,0

11

Мелин Мустафа Назъм

73,0

12

Александър Пламенов Десков

68,0

13

Джансел Фахриджан Сабри

65,0

14

Мелиса Севгин Рамадан

62,0

15

Тугай Левентов Ахмедов

61,0

16

Кристина Маринова Керчева

58,0

17

Преслава Чавдарова Петкова

58,0

18

Джем Стефанов Енчев

57,0

19

Славея Пламенова Стефанова

56,0

20

Божидар Христов Христов

56,0

21

Борислав Цветалинов Николов 

56,0

22

Рая Чавдарова Петкова

51,0

23

Натаниел Коцев Костов

50,0

24

Симар Емилов Свиленов 

39,0

25

Хасан Ахмед Хасан

39,0

26

Ахмед Раимов Ахмедов

38,0

Класирани ученици от V клас за областния кръг на състезанието

име, презиме, фамилия

точки

1

Смилян Павлов Панов

90,0

2

Ипек  Ерйълмаз

90,0

3

Християна Стефанова Наковска

90,0

4

Бояна Миленова Кирова

80,0

5

Цветомир Светославов Стоянов

78,0

6

Лора Теодорова Ролева

75,0

7

Симона Росенова Андреева

75,0

8

Доньо Донев Дочев

74,0

9

Юлиян Мирославов Минчев

74,0

10

Ася Росенова Андреева

73,0

11

Мелин Мустафа Назъм

73,0

Резултати на учениците от VI клас 

име, презиме, презиме

точки

1

Дебора Ивелинова Белчева

84,0

2

Стилияна Атанасова Димитрова

80,0

3

Андреа Ивова Начева

78,0

4

Мартина Тодорова Великова

76,0

5

Гергана Петрова Стоянова

75,0

6

Ина Ивайлова Възелова

73,0

7

Теодора Цветомирова Цонева

72,0

8

Любомир Юлианов Йорданов

68,0

9

Валентин Пламенов Цонев

58,0

10

Богдан Христов Бончев

57,0

11

Севджан Сезгинова Бедриева

57,0

12

Божидара Светославова Цонева

55,0

13

Диляра  Хюсеинова Фадлиева

46,0

14

Ангел Атанасов Станчев

45,0

15

Иводор Стилиянов Стоянов

43,0

16

Никола Русев Барлев

38,0

Класирани ученици от VI клас за областния кръг на състезанието

име, презиме, презиме

точки

1

Дебора Ивелинова Белчева

84,0

2

Стилияна Атанасова Димитрова

80,0

3

Андреа Ивова Начева

78,0

4

Мартина Тодорова Великова

76,0

5

Гергана Петрова Стоянова

75,0

6

Ина Ивайлова Възелова

73,0

7

Теодора Цветомирова Цонева

72,0