Резултати на учениците от общинския кръг на олимпиадата по

български език и литература - V клас

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

Оценка

1 

ЮЛИЯН МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ

5 Г

29

отличен 6,00

2

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

28

отличен 5,75

3

СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

28

отличен 5,75

4

ХРИСТИЯНА СТЕФАНОВА НАКОВСКА

28

отличен 5,75

5

ЕЛИС ЕРХАНОВА РАМАДАНОВА

28

отличен 5,75

6

АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА

27

отличен 5,50

7

СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА

27

отличен 5,50

8

ЛОРА ТЕОДОРОВА РОЛЕВА

27

отличен 5,50

ДЖАНСЕЛ ФАХРИДЖАН  САБРИ

27

отличен 5,50

10

СЛАВЕЯ ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА

27

отличен 5,50

11

СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ

27

отличен 5,50

12

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НАЧЕВ

27

отличен 5,50

13

СЕЛИН СИНАН СЕЛИМАН

27

отличен 5,50

14

БЕЛОСЛАВА  НЕВЕНОВА СТАНЧЕВА

24

мн.добър 5,00

15

ТАНЯ ЕМИЛОВА АНДОНОВА

24

мн.добър 5,00

16

ДОНЬО ДОНЕВ ДОЧЕВ

5 Г

24

мн.добър 5,00

17

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ

5 Г

24

мн.добър 5,00

18

БОЖИДАР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

5 Г

24

мн.добър 5,00

19

РАЯ ЧАВДАРОВА ПЕТКОВА

24

мн.добър 5,00

20 

МЕЛИН МУСТАФА  НАЗЪМ

22

мн.добър 4,50

21

АТИЛЛА ОСМАНОВ АХМЕДОВ

22

мн.добър 4,50

22

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

22

мн.добър 4,50

23

ПРЕСЛАВА ЧАВДАРОВА ПЕТКОВА

22

мн.добър 4,40

24

ВИКТОРИЯ НАЙДЕНОВА АНКОВА

21

добър 4,25

25

АНТОН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

19

добър 4,00

26

АЛЕКСАНДРА ГАЛИНОВА ЗЛАТЕВА

19

добър 4,00

27

ЗАКИР НЕХРУНОВ ЗЕВЖЕТОВ

19

добър 4,00

28

ЦВЕТОМИР СВЕТОСЛОВОВ СТОЯНОВ

19

добър 4,00

29

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

19

добър 4,00

30

РАДОСЛАВА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

19

добър 4,00

31

ДЖЕМ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ

18

добър 3,75

32

ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ВЕНЕЛИНОВ

17

добър 3,50

33

АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ЦАНЕВ

16

среден 3,25

34

ДАРИН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

15

среден 3,00