Резултати на учениците от общинския кръг

на олимпиадата по български език и литература – VI клас

Име, презиме, фамилия

клас

общ

брой точки

ОЦЕНКА

1.

НЕЛИ ИВАНОВА ПЕНЕВА

28

отличен 5,75

2.

АНДРЕА  ИВОВА  НАЧЕВА

28

отличен 5,75

3

БОРИС  ТЕОДОРОВ  РОЛЕВ

28

отличен 5,75

4

ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА

28

отличен 5,75

5

ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА СТАЙКОВА

28

отличен 5,75

6

СТАНИСЛАВ МИЛЕНОВ СТЕФКОВ

28

отличен 5,75

7

ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

28

отличен 5,75

8

ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА

28

отличен 5,75

9

КРИСТИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА

27

отличен 5,50

10

АННА-МАРИЯ  ДЕНЧЕВА  ДРУМЕВА

27

отличен 5,50

11

ВЕДАТ  АХМЕДОВ  АЛТАЕВ

27

отличен 5,50

12

ИВА  РОСЕНОВА  АВРАМОВА

27

отличен 5,50

13

ИННА  ПЕНКОВА  ТОДОРОВА

27

отличен 5,50

14

МИЛА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

27

отличен 5,50

15

НАТАЛИЯ  МАРТИНОВА  НЕШЕВА

27

отличен 5,50

16

ДЕБОРА  ИВЕЛИНОВА БЕЛЧЕВА

27

отличен 5,50

17

МОНИКА ВЛАДИМИРОВА  ДАЦОВА

27

отличен 5,50

18

БОГДАН ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

27

отличен 5,50

19

МАРТИНА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА

27

отличен 5,50

20

БОЖИДАРА СВЕТОСЛАВОВА ЦОНЕВА

27

отличен 5,50

21

МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ

27

отличен 5,50

22

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА

27

отличен 5,50

23

ХИЛЯЙ ТАХИРОВА МУЕВЛУ

27

отличен 5,50

24

СТИЛЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

27

отличен 5,50

25

ДИЛЯРА ХЮСЕИНОВА ФАДЛИЕВА

24

мн. добър 5,00

26

ПРЕСИЯНА ТОДОРОВА ПОПОВА

24

мн. добър 5,00

27

ЖАНСЕТ ИСМАИЛОВА НЕДЖАТИЕВА

24

мн. добър 5,00

28

НАРИН ЯКУБОВА ЯКУБОВА

24

мн. добър 5,00

29

НИКОЛА ТЕОДОРОВ ВЛАСОВ

24

мн. добър 5,00

30 

МИРОСЛАВ РОСЕНОВ МИЛЕВ

23

мн. добър 4,75

31

ЦВЕТАН  ДЕЯНОВ  КОЛАРОВ

23

мн. добър 4,75

32

СЕВДЖАН СЕЗГИНОВА БЕДРИЕВА

23

мн. добър 4,75

33 

ВИКТОРИЯ  ПЛАМЕНОВА  ГЕОРГИЕВА

22

мн. добър 4,50

34

ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ  ГАБРОВСКИ

22

мн. добър 4,50

35

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ КАРАДИМОВ

22

мн. добър 4,50

36

ТРАЯНА НЕДЯЛКОВА КЪСОВА

22

мн. добър 4,50

37

ИСКРЕН ИВАЙЛОВ БОРИСОВ

22

мн. добър 4,50

38

ИВОДОР  СТИЛИЯНОВ  СТОЯНОВ

22

мн. добър 4,50

39

БЕАТРИС АЛЕКСАНДРОВА НЕДЕЛЧЕВА

22

мн. добър 4,50

40

ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОВ

22

мн. добър 4,50

41

МЕРЛИН ТУРГАЕВА ДЖЕВАТОВА

19

добър 4,00

42

ХЮЛИЯ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

17

Добър 3,50