Резултати на учениците от общинския кръг на олимпиадата по

български език и литература – VІІ клас

 

Име, презиме, фамилия

клас

общ брой точки

1

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА  ИВАНОВА

92

2

ДЕНИС  ДИНЧЕРОВ  КЪРОВ

92

3

ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА  КОСТАДИНОВА

91

4

АНИ  РУМЕНОВА  УРУЧОВА

90

5

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА  ТОДОРОВА

90

6

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  ДИМОВ

90

7

ИВА-ТЕА ТЕОДОРОВА  ПЕТРОВА

90

8

РУМЕН  МИЛЕНОВ КАМБУРОВ

82

9

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ДОСЕВ

79

10

МАРТИНА ИВАНОВА  ИВАНОВА

77

11

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ  МАНОВ

76

12

БОРИС  ДИМОВ  ДИМИТРОВ

76

13

ДЕНИСЛАВА ЮЛИЯНОВА  ДРАГНЕВА

75

14

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА  ПЕЕВА

72

15

ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ МАТЕЕВ

70

16

ЛОРИАННА ЛЮБОМИРОВА ДРАГАНОВА

69

17

РОСТИСЛАВА ГЕОРГИЕВА  КОЛЕВА

65

18

СТРАХИЛ СВЕТЛОМИРОВ  СТЕФАНОВ

60

19

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  ИЗВОРОВ

54

20

РЕНЕЛ  ИЛХАН  ХАДЖИЮМЕР

51

21

МЕЛИСА  САДЪК  АРИФ

51

22

СИНЕМ  ВЕДАТ  МЮСТЕДЖЕБ

48

23

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА  ПЕТРОВА

48

24

МЮБЕДЖЕЛ БИРДЖАН  БАСРИ

41

25

БИРСЕЛ  БИРДЖАН  БАСРИ

36