Класирани ученици за областния кръг

на олимпиадата по български език и литература

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

Оценка

1. 

АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА

27

отличен 5,50

2. 

СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА

27

отличен 5,50

3. 

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

28

отличен 5,75

4. 

ЛОРА ТЕОДОРОВА РОЛЕВА

27

отличен 5,50

5. 

ДЖАНСЕЛ ФАХРИДЖАН  САБРИ

27

отличен 5,50

6. 

СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

28

отличен 5,75

7. 

СЛАВЕЯ ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА

27

отличен 5,50

8. 

СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ

27

отличен 5,50

9. 

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НАЧЕВ

27

отличен 5,50

10. 

СЕЛИН СИНАН СЕЛИМАН

27

отличен 5,50

11. 

ХРИСТИЯНА СТЕФАНОВА НАКОВСКА

28

отличен 5,75

12. 

ЕЛИС ЕРХАНОВА РАМАДАНОВА

28

отличен 5,75

13. 

ЮЛИЯН МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ

5 г

29

отличен 6,00

6 клас

14. 

НЕЛИ ИВАНОВА ПЕНЕВА

28

отличен 5,75

15. 

КРИСТИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА

27

отличен 5,50

16. 

АНДРЕА  ИВОВА  НАЧЕВА

28

отличен 5,75

17. 

АННА-МАРИЯ  ДЕНЧЕВА  ДРУМЕВА

27

отличен 5,50

18. 

БОРИС  ТЕОДОРОВ  РОЛЕВ

28

отличен 5,75

19. 

ВЕДАТ  АХМЕДОВ  АЛТАЕВ

27

отличен 5,50

20. 

ИВА  РОСЕНОВА  АВРАМОВА

27

отличен 5,50

21. 

ИННА  ПЕНКОВА  ТОДОРОВА

27

отличен 5,50

22. 

МИЛА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

27

отличен 5,50

23. 

НАТАЛИЯ  МАРТИНОВА  НЕШЕВА

27

отличен 5,50

24. 

ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА

28

отличен 5,75

25. 

ДЕБОРА  ИВЕЛИНОВА БЕЛЧЕВА

27

отличен 5,50

26. 

МОНИКА ВЛАДИМИРОВА  ДАЦОВА

27

отличен 5,50

27. 

БОГДАН ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

27

отличен 5,50

28. 

МАРТИНА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА

27

отличен 5,50

29. 

ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА СТАЙКОВА

28

отличен 5,75

30. 

СТАНИСЛАВ МИЛЕНОВ СТЕФКОВ

28

отличен 5,75

31. 

БОЖИДАРА СВЕТОСЛАВОВА ЦОНЕВА

27

отличен 5,50

32. 

ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

28

отличен 5,75

33. 

МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ

27

отличен 5,50

34. 

ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА

28

отличен 5,75

35. 

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА

27

отличен 5,50

36. 

 ХИЛЯЙ ТАХИРОВА МУЕВЛУ

27

отличен 5,50

37. 

СТИЛЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

27

отличен 5,50

7 клас

38. 

АНИ РУМЕНОВА УРУЧОВА

90

39. 

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

92

40. 

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

90

41. 

ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

91

42. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

90

43. 

ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ

92

44. 

ИВА-ТЕА ТЕОДОРОВА ПЕТРОВА

90