РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Име, презиме, фамилия

Клас

Общ резултат

1

Ани Руменова Уручова

7

86.0

2

Валерия Георгиева Пеева

7

85.4

3

Ренел  Илхан Хаджиюмер

7

79.2

4

Радостина Димитрова Райчева

7

75.7

5

Боряна Бориславова Иванова

7

73.3

6

Вероника Тодорова Тодорова

7

71.8

7

Василена Красимирова Костадинова

7

70.8

8

Николай Пламенов Пенчев

7

70.6

9

ДениславаЮлиянова Драгнева

7

66.9

10

Ростислава Георгиева Колева

7

62.4

11

Георги Георгиев Димов

7

61.4

12

Даниел Руменов Досев

7

60.5

13

Ерсай Хюсмен Хасан

7

60.5

14

Никол Галинова Гатева

7

58.3

15

Синем Ведат  Мюстеджеб

7

55.2

16

Стилиян Диянов Добрев

7

47.1

17

Румен Миленов Камбуров

7

43.7

18

Павел Веселинов Матеев

7

43.3

19

Борис  Димов Димитров

7

40.0

20

Ивайло Емилов Здравков

7

39.7

21

Робърт Илков Илиев

7

38.8

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА  ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ  НА  ОЛИМПИАДАТА 

ПО  БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Име, презиме, фамилия на ученика

Клас

Общ резултат

1

Ани Руменова Уручова

7

86

2

Валерия Георгиева Пеева

7

85.4

3

Ренел Илхан  Хаджиюмер

7

79.2

4

Радостина Димитрова Райчева

7

75.7

5

Боряна Бориславова Иванова

7

73.3

6

Вероника Тодорова Тодорова

7

71.8

7

Василена Красимирова Костадинова  

7

70.8

8

Николай Пламенов Пенчев

7

70.6