РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ОБЩИНСКИЯ  КРЪГ  НА  ОЛИМПИАДАТА

ПО  ХИМИЯ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

Трите имена на ученика

клас

брой точки

Валерия Георгиева Пеева

7

84

Мелиса Садък Ариф

7

75

Ани Руменова Уручева

7

72

Румен Миленов Камбуров

7

64

Галин Пламенов Дончев

7

61

Цветомир МиленовВасилев

7

54

Ренел Илхан Хаджиюмер

7

48

КЛАСИРАНИ  УЧЕНИЦИ  ЗА  ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ  НА  ОЛИМПИАДАТА 

ПО  ХИМИЯ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

Трите имена на ученика

клас

брой точки

Валерия Георгиева Пеева

7

84

Мелиса Садък Ариф

7

75