Протокол за допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по техническо чертане