Заповед за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания.