2021 11 06 covid 19

Ако Вие желаете детето Ви да учи в училище, ще трябва да декларирате, че сте съгласни то да бъде тествано в училищна среда.

Електронният формуляр съдържа въпроси, които са описани в предоставената от МОН декларация за родители на ученици  от първи до четвърти клас.

Ако детето Ви е преболедувало и има документ за това, тестването не е необходимо. В този случай Вие трябва да отбележите това във формуляра.

Благодарим на всички семейства за разбирането и молим да получим електронно Вашите декларации до неделя вечер/7.11.21г./, за да можем в понеделник да уведомим МОН колко ученици ще се върнат в училище, както и да осигурим безопасна среда за децата и учителите.

Ако по някаква причина не можете или не искате да декларирате  волята си електронно, ще можете да направите това на хартиен носител. В  понеделник  08.11.21г. от 7,30 до 12,00 часа на входа на училището служители ще предоставят на родителите, които искат да подадат писмена декларация - хартиен вариант на документа.

Благодарим за разбирането!

Бъдете здрави!

word 16x16 Декларация за съгласие

Линк към онлайн декларацията -  https://forms.gle/U2bYRJjdv15i3KD38