Изложба "Моят баща"

Днес в 11:00 часа беше открита изложба "Моят баща" от Директора на ОУ "Васил Левски", гр. Разград г-жа Първанова. Изложбата беше подредена от ученици във фоайето на училището с помощта на г-жа Виделина Неделчева и представена от г-н Чолев на фона на специално изработен клип.
Рисунките, картичките, посланията и проектите бяха изработени от ученици от различни класове под ръководството на техните учители.
С масово участие се отличиха учениците от 2"а", 2"б", 2"в", 2"г", 2"д", 3"б и 4"б"" класове с класни ръководители Силвия Димитрова, Елка Колева, Снежанка Иванова, Севдалина Маринова, Даниела Атанасова, Крася Кирова и Лидия Горчева.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00