Пътуващо сандъче

На 15.11.2016 г. получихме "Пътуващо сандъче", №16. То е част от Читателската щафета "Патилански приключения". Сандъчето съдържа 15 броя книги за пакостници и приключения. Инициативата е част от съвместния проект на Фондация "Детски книги" и Българската библиотечна асоциация.
Второкласниците от нашето училище посрещнаха Сандъчето с възторг и вълнение. В продължение на два месеца ще четем и обсъждаме книгите, след което ще предадем щафетата на друга библиотека.

Виделина Неделчева

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00