2017 10 06 akademia za lideri

ОУ "Васил Левски" - Разград е домакин на първото обучение на училищни екипи в новата "Академия за лидери в образованието" на Фондация "Америка за България". 30 специалисти от 10 училища в Североизточна България участват в започналото днес 4-дневно обучение с преподаватели от Банк Стрийт Колидж. Семинарът по квалификационната програма "Прогресивни образователни практики" представлява основополагащо практически ориентирано обучение на училищни екипи, включващи училищния директор и още двама педагози от всяко участващо в обучението училище.

4-дневният семинар включва инструментариум за наблюдение на реални урочни практики и конфериране с учители, работа в професионални учебни общности и интегриране на подхода за цялостно развитие на детето.

"Прогресивни образователни практики" е първата от шестте основни и взаимнодопълващи се квалификационни програми, които новата "Академия за лидери в образованието" на Фондация "Америка за България " ще осъществи през учебната 2017/2018 година, с цел предоставяне на качествени и практически ориентирани квалификационни програми в България за директори и техните училищни екипи, както и иновативни обучения за нови учители и технологични специалисти.

Обучението в Разград на училищни екипи от Североизточна България ще се осъществи в периода от 4-и до 7-и октомври.