momichetata na dalechni razstoyania

Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг

Програмирането не е само за момчета, но и за момичета. Но най-вече за тези, които мечтаят макар и надалече един от друг. Това ще е посланието на събитието. Целта е да се повиши интереса на момичетата към програмирането и роботиката. Да осъзнаят колко смислена и вълнуваща може да бъде тази дейност за едно момиче, занимаващо се с конструиране, програмиране и роботика. В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMS. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.
По време на събитието ще се проведе:
- демонстрации на програмиране на LEGO-Роботи;
- обучение по програмиране с използване на лаптопи или таблети от всяко дете;
- демонстрация на най-интересните програми на LEGO-Роботи;
- работа в екип при сглобяване на робот;
- програмиране и управление на LEGO-Робот;
- възможност деца да учат деца;
В деня на събитието всички участници и гости ще бъдат поканени в залата на ОУ „Васил Левски“ от училищното ръководство. В началото на събитието учителят Венелин Николов ще приветства посредством интернет всички училища –участници. След това кратка лекция за „Роботиката“, „Програмиране“ и „Дигиталните технологии днес“, ще бъде изнесена от учители от отделните училища.
След това стъпка по стъпка ще разясни как се програмира с помощта на програмата LEGOMINDSTORMS и как се създава една програма за LEGO-Робот. Учениците ще бъдат разделени на няколко отбора и ще разполагат с 3/три/ астрономически часа, за да построят своя робот и след това да го програмират да изпълни предварително зададената социална мисия. През цялото време ученици от клуб по роботика QWERTY ще помагат на децата в случай на възникнали въпроси или затруднения. След изтичане на времето ще има on-line дискусия, в която всички момичета ще споделят своето мнение и чувства, докато са работили. В края всички участници ще получат сертификати.

Събитието ще се проведе на 14.10.2019 г. от 14:00 часа

Възрастова група на участниците: От 8 до 14 години

Може да подкрепите събитието на следния адрес: https://meet-and-code.org/bg/bg/event-show/3882?fbclid=IwAR2lWblMmOI0yBfIZkg3bVuYRHahNmoSAAID5V3lpWs8A2ohlFmWrNXKM50