s pomosht na robotite

С помощ от роботите – всички сме равни

Събитието има за цел да вдъхнови децата, ползвайки технологиите, да дадат своя принос към изграждане на един свят с равни възможности и толерантност към хората с увреждания. Учениците да се убедят, че с помощта на роботиката можем да помогнем на хора с двигателни, зрителни или слухови разстройства, за да се чувстват пълноценни. Събитието ще събере ученици от всеки прогимназиален клас / от 5 до 7 клас/ , които разделени на групи, да създадат и програмират робот с представки в помощ на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
Участие ще вземат ученици от 5-7 клас. Един ден преди събитието ще се свържат с още две основни училища от България и ще обменят възможни идеи за създаване на функционалности в помощ на човека. Учениците ще имат възможност да работят в екипи и да изследват нуждите на хората с двигателни, зрителни или слухови разстройства. В началото в залата на ОУ „Васил Левски“ град Разград всички ще изслушат беседата на училищният психолог Стела Ковачева за различията и нуждите на отделните хора. Учителят по информационни технологии Венелин Николов ще изнесе лекция на тема „Развитието на технологиите и ролята им за съвременния човек. Получавайки знания в областта на програмирането и роботиката, учениците ще имат възможност с помощта на лаптоп да потърсят и конструират прототип на механизъм с различни функционалности за хората. След това с помощта на лего конструктор да изобретят механизми или представки, които да закрепят на робот. Задача пред екипите ще бъде в рамките на три астрономически часа да влязат в ролята на изследователи, чиито робот с представки трябва да спомогне за нормално ежедневие и нужди на хора с различни разстройства. След като изследват конкретните необходимости на отделните нужди, учениците ще трябва да програмират роботите за по- голямо удобство на хората. След това ще опитат да програмират автоматизации на различни дейности, свързани с човека и неговите нужди. В края ще покажат пред останалите ученици и гости своите открития. Чрез социалните мрежи ще обменят опит и с учениците от останалите училища.
Събитието ще се проведе на 18.10.2019г. от 14:00 часа

Можете да подкрепите събитието на следния адрес: https://meet-and-code.org/bg/bg/event-show/3879