Кръщението на Иисус Христос

През тази учебна седмица на Новата 2015 година групите по християнска религия при ОУ „В. Левски“, гр. Разград се запознават с едно от най-важните събития в новозаветната библейска история – Кръщението на Иисус Христос в р. Йордан от неговия братовчед Йоан Кръстител. Тогава Спасителят Иисус Христос е бил 30 годишен и от момента на Светото  Кръщение започва Неговата обществена дейност. Преди да стане първосвещеник Иисус Христос  е преди всичко учител и остава до ден днешен пример за своите ученици. И вчера, и днес, и утре Той най-много обича децата и казва: „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството Небесно!“

Светото Евангелие ни разкрива, че Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоана, за да се кръсти от него: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а  Ти ли идеш при мене?  Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го допуска.

И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. (Матей 3 : 13 - 17)

Затова и Кръщението е първото от седемте тайнства на църквата.