Пети Национален конкурс

за млади поп изпълнители – Шумен 2013

Павел Матеев - първо място във втора възрастова група – 9-12 години
 
Алейна Кенанова е с второ място в първа възрастова група - 5-8 години.
 
Децата са възпитаници на вокалните педагози Мариана и Ивана Дучеви.