Активно участие в проект "Младежи за устойчиво развитие"