Международен конкурс "Mатематика и проектиране"

Християна Наковска от VІІ "в" и Александър Десков от VІІ "г" клас - златни медалисти от Международния конкурс "Mатематика и проектиране", Москва 2017
Ръководител на екипа: инж. Коста Попов

2017 05 10 3