Левски е героят тук

Говори се, че има герой

всички искат да разберат – кой е той?

На издирване бил подложен

и за голяма награда изложен.

Османците търсят го безкрай

и да го заловят опитват се май.

Навсякъде залято е с кръв,

да се бори – той е пръв!

Левски е героят тук!

По-добър от всеки друг!

Учтив към всеки е той,

наистина най-великият герой!

Джем Енчев, 5б клас